अकबर बिरबल मराठी गोष्टी – Akbar Birbal Marathi Goshti

Akbar Birbal Marathi Goshti – अकबर बिरबल मराठी गोष्टी अकबर बिरबल मराठी गोष्टी येथे वाचा अप्सरा आणि हडळ (Akbar Birbal Goshti Marathi) बिरबलाची परीक्षा घेण्यासाठी बादशहाने त्याला विचारले, ‘बिरबल, तू कधी अप्सरा पाहिली आहेस काय?’ बिरबल म्हणाला, ‘महाराज, मी तर दररोज एका अप्सरेला पाहतो, बादशहा आश्चर्यचकित झाला. त्याने विचारले. ‘काय रे,तू हडळ पाहिली आहेस का? … Read more

15+ Chan Chan Marathi Goshti – मराठी छान छान गोष्टी

मराठी छान छान गोष्टी – Marathi Chan Chan Goshti खरे बोलणे फायदेशीर (Moral Stories marathi Goshti) आईवडीलांचे छत्र हरपलेला निखील नावाचा एक आठ वर्षाचा चुणचुणीत मुलगा होता. आईवडील त्‍याच्‍या लहानपणीच देवाघरी गेल्‍याने तो त्‍या साठ वर्षाच्‍या आजीसोबत राहत असे. एकेदिवशी बाजार करून परत येत असताना जंगलामध्‍ये तो दरोडेखोरांच्‍या तावडीत सापडला. एका दरोडेखोराने रागावून निखीलला विचारले,” … Read more

कष्टाळू हरीण मराठी बोधकथा – Kashtalu Harin Marathi Goshti

Kashtalu Harin Marathi Chan Chan Goshti एका राज्यात एक राजा राहत असतो. त्या राजाला प्राण्यांचे मांस खायला आवडत असते. म्हणून तो रोज हरणांची शिकार करण्यासाठी जंगलामध्ये जात असतो. त्यामुळे त्यामुळे रोज एका हरणाला आपला जीव गमवावा लागलेला असतो. एक दिवस हरणांचा कळपाचा प्रमुख त्या राजाला जाऊन भेटतो आणि म्हणतो ‘महाराज आपण रोज एका हरणाला खाता … Read more

Budbud Ghagari Marathi Goshti – बुडबुड घागरी मराठी गोष्ट

नमस्कार मित्रानो/पालकांनो या पोस्ट मध्ये मी आपल्या मुलासाठी एक लोकप्रिय Bud Bud Ghagari Chan Chan Marathi Gosht ऐकवतो, For Reading Marathi Goshti Bud Bud Ghagari Click Here तो टोपी घालणारा उंदिरमामा आठवतोय?तो राज्यासमोर नाचला होता आणि राजाला चिडवत होता की त्याची टोपी खूप सुंदर आहे. तो उंदीर मामा गेला एकदा जंगलात. तिथे त्याला एक माकड … Read more