Maharashtra Bhukamp

महाराष्ट्रामध्ये सत्ता कोणाची असेल असं वाटत ?