Eknath shinde

एकनाथ शिंदेनी जे केलं ते योग्य आहे का ?