Gharkul Yojana Maharahtra Ramai Awas Yojana 2020 list | रमाई आवास योजना

घरकुल योजना (Gharkul Awas Yojana information in Marathi): रमाई आवास घरकुल योजना, आवास योजना Maharashtra लिस्ट, ऑनलाईन फॉर्म (online form) ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जाती जमाती व नवबौध्द घटकातील व्यक्ती किंवा कुटुंबांना राहण्यासाठी स्वतः च्या हक्काचे पक्के घर जे सरकारकडून मिळणार आहे त्यासाठी रमाई आवास योजना निर्माण केली आहे. हे अनुदान सन २०१६-१७ वार्षिक … Read more