Amphere Meaning In Marathi

Ampere SI Unit Information Marathi

अँपिअर (SI युनिट आहे, ज्याचे चिन्ह: A), ज्याला अनेकदा amp म्हणून संबोधले जाते, हे विद्युत प्रवाहाचे एकक आहे.

Amphere Physics Information in Marathi

अँपिअर युनिटचे नाव आंद्रे-मेरी अँपिअर या फ्रेंच गणितज्ञ आणि भौतिकशास्त्रज्ञाच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे ज्यांना इलेक्ट्रोडायनामिक्सचे जनक मानले जाते.

Marathi Full Form of Amphere

अँपिअर म्हणजे प्रति युनिट वेळेत इलेक्ट्रॉनचा प्रवाह. जेव्हा 1 सेकंदात वायरमधून 1 कूलंब चार्ज वाहतो, तेव्हा वायरमधून प्रवाह 1 अँपिअर असतो.

Amphere Defination in Marathi

इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स विद्युत प्रवाह वाहून नेणाऱ्या विद्युत वाहकांमधील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सचे मोजमाप करून इतर बेस युनिट्सच्या संदर्भात अँपिअरची व्याख्या करते.

Amphere Mhnje Kay

पूर्वीच्या CGS मापन प्रणालीमध्ये विद्युत् प्रवाहाच्या दोन भिन्न व्याख्या होत्या, एक मूलत: SI आणि दुसरी बेस युनिट म्हणून इलेक्ट्रिक चार्ज वापरणे, दोन चार्ज केलेल्या मेटल प्लेट्समधील बल मोजून एकक परिभाषित केले गेले.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: